MEDYCYNA SPORTOWA

BADANIA LEKARSKIE ZAWODNIKÓW
I
AKTUALIZACJA KSIĄŻECZEK SPORTOWCÓW
 

 

 

Zgodnie z  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia sportowcy, którzy chcą amatorsko lub profesjonalnie rozpocząć lub kontynuować zawody w sporcie kwalifikowanym zobowiązani są posiadać aktualne badania  lekarskie.

Jeżeli chcesz ocenić stan zdrowia swoich zawodników: ich możliwości, sprawność oraz wyeliminować wystąpienie negatywnych następstw treningu – przyjdź do nas!

Oferujemy: 

1. Badania wstępne, okresowe  i okolicznościowe sportowców   

2. Orzeczenia sportowo - lekarskie

3. Kwalifikowanie zawodników do poszczególnych

    dyscyplin sportowych


Badania sportowo-lekarskie wykonuje lekarz specjalista medycyny sportowej. Do lekarza pacjenci przyjmowani są prywatnie. Rejestracja: osobiście lub telefonicznie pod nr tel. 17-8530-436 od poniedziałku do czwartku, w godzinach pracy lekarza:

poniedziałek: 8:00 - 14:45
wtorek: 12:00 - 18:15
środa: 12:00 - 18:15
czwartek: 8:00 - 10:15

Na pierwszą wizytę należy posiadać przy sobie wyniki badań: ON, morfologia, mocz, glukoza, EKG. Dla sportów walki full-contact wymagane są dodatkowo badania EEG.

Każdy badany z końcowym wynikiem pozytywnym otrzymuje stosowny wpis do książeczki /karty zdrowia/ zawodnika, który uprawnia do treningu lub udziału w zawodach w wybranej dyscyplinie sportu na czas określony.

 

Dostępni lekarze sportowi:

     Dariusz Draguła - lek. med. specjalista rehabilitacji medycznej i medycyny sportowej

  


Jeśli posiadają Państwo aktualne wyniki badań: morfologia krwi , OB,

mocz, poziom glukozy, EKG, prosimy zabrać je ze sobą na wizytę.