BHP

BHP


 

Każda zatrudniona osoba  oraz jej pracodawca muszą być świadomi zagrożeń wynikających z wykonywanych czynności w miejscu pracy. Do przestrzegania przepisów BHP zmusza nas zresztą prawo pracy.

 

Celem oferowanych  przez nas szkoleń bhp jest zaznajomienie pracowników z podstawowymi zasadami bezpiecznego organizowania stanowiska pracy, oceny zagrożeń z  nim związanego oraz nauczanie zmniejszania ryzyka wystąpienia potencjalnych niebezpieczeństw. Uczestnicy zapoznają się  także z przepisami przeciwpożarowymi i podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy.

 

Największą zaletą szkoleń jest możliwość dostosowania terminu do potrzeb kursanta oraz pełna kontrola i dyspozycyjność instruktora. Wykłady prowadzą doświadczeni eksperci z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ratownicy medyczni.