Pierwsza pomoc przedmedyczna

PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA


„Ten kto ratuje życie jednego człowieka ,

ratuje cały świat”

/T. Keneally/


 

Oferujemy Państwu szkolenia z zakresu pierwszej pomocy obejmujące wykłady teoretyczne, ćwiczenia na fantomie oraz ćwiczenia sytuacyjne. Proponowane przez nas szkolenia każdorazowo układamy indywidualnie do potrzeb naszych klientów oraz dostosowujemy do specyfiki zawodu i zakresu narażeń zawodowych zainteresowanego. Szkolenie z udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej trwa kilka godzin, z czego większość to praktyczne ćwiczenia.                  

 

DLA KOGO?

 • Dla osób zawodowo związanych z medycyną np. lekarzy, ratowników medycznych, fizjoterapeutów
 • Działaczy klubów sportowych              
 • Firm i osób prywatnych
 • Dzieci i młodzieży
 • Rodziców, pedagogów i opiekunów
 • Każdego, kto chce nauczyć się udzielania pierwszej pomocy

 

DLACZEGO WARTO?

 • Życie to najcenniejszy dar
 • Dla uratowania życia kluczowe są pierwsze minuty, jeszcze przed przyjazdem
  karetki
 • Często wystarczy kilka prostych czynności, aby uratować komuś życie
 • Znajomość zasad udzielania pierwszej pomocy może zadecydować o zdrowiu i życiu naszych bliskich

 

PROGRAM  SZKOLENIA:

 • Podstawy anatomii i fizjologii człowieka
 • Wezwanie pomocy
 • Resuscytacja krążeniowo – oddechowa, defibrylacja z użyciem AED
 • Zadławienia
 • Urazy i skutki urazów
 • Tamowanie krwotoków zewnętrznych i opatrywanie ran powierzchownych
 • Wstrząs – zasady postępowania przeciwwstrząsowego
 • Unieruchomienie złamań i zwichnięć
 • Pierwsza pomoc w przypadku wychłodzenia i przegrzania
 • Nagłe zachorowanie i inne stany zagrożenia zdrowotnego
 • Zatrucia
 • Udzielanie pierwszej pomocy w sytuacjach symulowanych
 • Nauczanie pierwszej pomocy

 

Każdy może spróbować, uratować życie!

Nigdy nie wiesz kiedy to się może zdarzyć.

Nie czekaj, zapisz się na kurs pierwszej pomocy!