Kwalfikowana Pierwsza Pomoc

KURS KPP ORGANIZOWANY PRZEZ

SPORTMED S.C. 

 

W RZESZOWIE


KURS TRWA 66 GODZIN. POCZĄTEK GODZ. 9.00 DNIA 8 CZERWCA

2013 R. EGZAMIN 23 CZERWCA 2013 R. GODZ 10.00. KOSZT WOPR -

650 ZŁ.KURS RECERTYFIKACYJNY- KOSZT 300 ZŁ.

ISTNIEJE MOŻLIWOŚĆ PRZYSTĄPIENIA DO SAMEGO EGZAMINU

RECERTYFIKACYJNEGO, KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ DNIA 23 CZERWCA

2013 O GODZ.10.00 - KOSZT 150 ZŁ.

ZAJĘCIA I EGZAMIN ODBĘDĄ SIĘ PRZY ULICY JANA III SOBIESKIEGO 3,

35-002 RZESZÓW W SIEDZIBIE PODKARPACKIEGO ODDZIAŁU

OKRĘGOWEGO PCK W RZESZOWIE.