Ćwiczenia korekcyjne

ĆWICZENIA KOREKCYJNE

 

„Ruch może zastąpić niemal każdy lek,

ale żaden lek nie zastąpi ruchu !"

 /Tissot/


Terapia wad postawy polega na prowadzeniu specjalnie dobranych (dostosowanych do wady i wieku) metod neurofizjologicznych (PNF), ćwiczeń korekcyjnych czynnych, wspomaganych, redresji  oraz ćwiczeń przy użyciu sprzętu gimnastycznego. Zajęcia prowadzone są indywidualnie oraz w grupach 2-3 osobowych.  Terapia jest zaprogramowana indywidualnie dla potrzeb małego pacjenta.

 

Gimnastyka korekcyjna ma na celu korekcję postawy ciała przez:

* kształtowanie odruchu prawidłowej postawy

oddziaływanie na poszczególne grupy mięśniowe

stwarzanie możliwości utrzymywania skorygowanej pozycji     w trakcie ćwiczeń 

* sprzyjanie odciążaniu kręgosłupa od ucisku osiowego

 

Zakwalifikowanie do właściwych zabiegów następuje po uprzedniej kompleksowej konsultacji fizjoterapeutycznej. W procesie oceny wady ważne jest jej odpowiednie określenie przez lekarza specjalistę i przyjęcie właściwej strategii rehabilitacji.

 

Wszystkie wady postawy wcześnie wykryte są możliwe do skorygowania. Bez względu jednak na stosowaną metodę warto pamiętać, że ćwiczenia należy powtarzać - systematyczność ćwiczeń i rehabilitacji jest kluczem do uzyskania pełnej korekcji.